نویسنده: parniacarpet ارسال نامه

وب سایت: http://parniacarpet.7gardoon.com

بانک اطلاعات شرکتها

تولیدی بازرگانی پارسی

تولیدی بازرگانی پارسی

اولین،بزرگترین و تنها تولید کننده فرش ابریشم ماشینی با دستگاه VTR(دستگاه مخصوص بافت ابریشم) ومطابق ب |